Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
7,8–4,8 L/100 km5,1–3,5 L/100 km6,1–4 L/100 km83–138