Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
6,8–5,4 L/100 km4,6–3,7 L/100 km5,4–4,4 L/100 km101–121