Přeprava po městě  Provoz mimo město  Kombinovaný provoz  Emise CO2 
 L/100 km   L/100 km   L/100 km  g/km 
4,8–3,5 L/100 km4,1–3 L/100 km4,4–3,2 L/100 km82–112