Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
4,8–3,5 L/100 km4,1–3 L/100 km4,4–3,2 L/100 km82–112