Polohy spínače osvětlení
Missing Image
ASvětla vypnuta.
BParkovací světla, kontrolky na přístrojové desce a osvětlení registrační značky.
CSvětlomety
DAutomaticky spínané světlomety.   Viz   Automaticky zapínaná světla
Zapnutí všech parkovacích světel
  1. Vypněte zapalování.
  1. Spínač ovládání světel otočte do polohy parkovacích světel.
Poznámka:  Parkovací světla se mohou vypnout, aby se předešlo vybití akumulátoru vozidla.
Přepínání zapnutí parkovacích světel na levé a pravé straně
  1. Vypněte zapalování.
Missing Image
  1. Parkovací světla zapnete přesunutím páčky nahoru nebo dolů.
Poznámka:  Parkovací světla se mohou vypnout, aby se předešlo vybití akumulátoru vozidla.
Zapnutí/vypnutí dálkových světel
Missing Image
Dálková světla zapnete zatlačením páčky směrem od sebe.
Opětovným zatlačením páčky dopředu nebo přitažením páčky k sobě dálková světla vypnete.
Poznámka:  Pokud jsou zapnuty automaticky spínané světlomety, nelze zapnout dálková světla, dokud systém nezapne tlumená světla.
Světelná houkačka
Missing Image
Funkci světelné houkačky aktivujete přitažením páčky k sobě a následným uvolněním.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Tato kontrolka svítí, když jsou zapnuta dálková světla.
Kontrolka zapnutých světel
Missing Image  Tato kontrolka svítí, když jsou zapnuta tlumená světla nebo boční a koncová světla.
Varovná kontrolka tlumených světel
Missing Image  Pokud se tato kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy jsou zapnuta tlumená světla, došlo k závadě žárovky tlumených světel.
Zvukové upozornění na zapnuté vnější osvětlení
Zazní, když otevřete dveře řidiče a svítí vnější osvětlení.
Informační zprávy čelních světlometů

Zpráva   Součást  
Zkontrolujte adaptivní světlomety Viz návod
Zobrazí se, když dojde k závadě na elektrické instalaci systému světlometů.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.