Missing Image
Missing Image  Nadzvednutím nebo stisknutím páčky můžete používat směrová světla.
Poznámka:  Pokud páčku vychýlíte nahoru nebo dolů, ukazatele směru třikrát bliknou.