Stropní svítilna
Missing Image
AZapnutí všech světel.
BZapínání a vypínání světel podle stavu dveří.
CVypnutí všech světel.
Jestliže nastavíte spínač do polohy zapínání/vypínání podle stavu dveří, rozsvítí se stropní svítilna při odemknutí nebo otevření kterýchkoliv dveří. Pokud necháte dveře otevřené s vypnutým zapalováním, stropní svítilna po krátké době automaticky zhasne, aby se nevybíjel akumulátor. Opětovné rozsvícení vnitřního osvětlení provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.
Stropní svítilna se rozsvítí také po vypnutí zapalování. Po uplynutí krátké doby nebo po spuštění motoru zhasne.
Pokud s vypnutým zapalováním nastavíte spínač do polohy odpovídající zapnutí všech světel, stropní svítilna se ihned rozsvítí. Po určité době opět zhasne, aby se nevybil akumulátor vozidla. Opětovné rozsvícení vnitřního osvětlení provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.
Světla na čtení
Missing Image
Světlo zapněte nebo vypněte stisknutím jeho okraje.
Když vypnete zapalování, světla na čtení po krátké době zhasnou.
Poznámka:  Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.
Zadní stropní svítilna
Missing Image
AVypnutí a poloha aktivace podle stavu dveří.
BZapnutí.
Missing Image
Zadní svítilny bez polohovacího spínače zapnete a vypnete jejich stisknutím.