Tlačítko vyhřívání volantu se nachází na ovládání klimatizace.
Missing Image  Vyhřívání volantu zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka.
Poznámka:  Vyhřívání volantu lze používat pouze se spuštěným motorem.
Poznámka:  Systém využívá snímač a je navržen pro kontrolu teploty volantu a aby se zabránilo jeho přehřátí.
Poznámka:  V době vyšších okolních teplot volant rychle dosahuje maximální teploty a systém omezuje přívod elektrického proudu do topného prvku. To může způsobit, že si myslíte, že systém přestal fungovat, ale není tomu tak. To je normální.