POZOR:  Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než několik sekund bude mít za následek snížení výkonu motoru. Za takových okolností se nemusí podařit udržet požadovanou rychlost, což může vést k vážnému zranění.

Polohy řadicí páky
Aktuální rychlostní stupeň se zobrazuje na přístrojovém panelu.
Parkování (P)
V poloze parkování (P) není síla přenášena na poháněná kola a převodovka je zablokována. S převodovkou v této poloze lze spustit motor.
Volicí páku přesouvejte do polohy parkování (P) pouze tehdy, když vozidlo stojí.
Zpátečka (R)
Volicí páku přesouvejte do polohy zpátečky (R) pouze tehdy, když vozidlo stojí a motor je spuštěn na volnoběh.
Neutrál (N)
V poloze neutrálu (N) není výkon přenášen na poháněná kola, ale převodovka není zablokována. S převodovkou v této poloze lze spustit motor.
Jízda vpřed (D)
Jízda vpřed (D) je běžná poloha určená k jízdě.
Sportovní mód (S)
Ve sportovním režimu (S) volí převodovka optimální rychlostní stupeň pro nejlepší výkon.
SelectShift™
Informace o funkci SelectShift™
Pomocí této funkce můžete přeřazovat na vyšší a nižší rychlostní stupně pomocí řadicích páček.
Používání funkce SelectShift™
Převodovka SelectShift v poloze pro jízdu vpřed (D)
Missing Image
Zatažením za některou z páček tuto funkci zapnete.
  • Zatažením za pravou páčku (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
  • Zatažením za levou páčku () zařadíte nižší rychlostní stupeň.
Poznámka:  Funkce se vypne, pokud během několika sekund nedojde k zatažení za některou z páček.
Převodovka SelectShift ve sportovním režimu (S)
Missing Image
Zatažením za některou z páček tuto funkci zapnete.
  • Zatažením za pravou páčku (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
  • Zatažením za levou páčku () zařadíte nižší rychlostní stupeň.
Pro vypnutí funkce zařaďte jiný převodový stupeň.
Blokování řazení
Informace o blokování řazení
Funkce blokování řazení zabraňuje přesunutí volicí páky z polohy parkování (P), pokud je zapnuto zapalování a není sešlápnut brzdový pedál.
Přesunutí volicí páky z polohy parkování (P)
  POZOR:  Než se s vozidlem rozjedete, ověřte, že fungují brzdová světla.
  POZOR:  Pokud je parkovací brzda zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Pokud nelze spustit motor, použijte k přesunutí volicí páky z polohy parkování (P) páčku blokování řazení.
V případě elektrické poruchy je možné, že došlo ke spálení pojistky nebo že brzdová světla nefungují správně.   Viz   Tabulka s technickými údaji pojistek
Pokud je vybitý akumulátor, spusťte motor s využitím pomocného zdroje.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje
  POZOR:  Při této akci je však třeba přesunout řadicí páku převodovky z parkovací polohy (P), což znamená, že se vozidlo může rozjet. Abyste tomuto samovolnému pohybu zabránili, vždy před provedením daného postupu zcela zatáhněte parkovací brzdu. V případě potřeby podložte kola klínem.

Missing Image
  1. Demontujte panel.
Missing Image
  1. Vyhledejte přístupový otvor.
  1. Plochým šroubovákem zatlačte páčku blokování řazení směrem k přídi vozidla a podržte ji v této poloze.
  1. Volicí páku přesuňte z polohy parkování (P) do polohy neutrálu (N).
  1. Namontujte panel.
  1. Sešlápněte brzdový pedál, spusťte motor a uvolněte brzdový pedál.