POZOR:  Na odkládací desku nepokládejte žádné předměty, které by vám mohly bránit ve výhledu nebo které by mohly zasáhnout cestující v případě prudkého brzdění či srážky.

Demontáž potahu
Demontáž krytu zavazadlového prostoru:
Missing Image
  1. Zatlačte jemně na upevňovací sponu a sejměte ji.
  1. Nadzvedněte kryt zavazadlového prostoru.
  1. Přitáhněte kryt zavazadlového prostoru dozadu.