POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.

Nejvyšší přípustné zatížení střechy činí při rovnoměrném rozložení nákladu na střešním nosiči 50 kg.
 Náklad vždy bezpečně zajistěte. Bezpečné upevnění nákladu zkontrolujte před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici.
Poznámka:  Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel.
Nosiče připojené k tažné tyči
Při použití nosiče připojeného k tažné tyči zvažte následující:
  • Nepřekračujte maximální svislé zatížení na kouli tažného zařízení. Jedná se o součet hmotnosti nosiče a nákladu.   Viz   Rozměry tažné tyče
  • Věnujte pozornost specifikacím výrobce nosiče.
  • Nejtěžší předměty umístěte co nejblíže k vozidlu.