Přehrávač kompaktních disků se nachází ve schránce v přístrojové desce.
Přehrávač kompaktních disků dokáže přehrát pouze standardní disky 12 cm.
Je možné přehrávat disky obsahující soubory MP3 a WMA.
Poznámka:  Disk může obsahovat zvukové soubory více typů.
Poznámka:  Z důvodu technické nekompatibility nemusí některé zapisovatelné a přepisovatelné disky CD v přehrávači kompaktních disků fungovat správně.
Poznámka:  Doma vypálené disky CD nepolepujte. Raději je popisujte permanentním fixem.
Přehrávání disku CD
Opakovaným stisknutím tlačítka přejděte k přehrávači kompaktních disků.
Stiskněte tlačítko OK.
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na následující skladbu.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.
Missing Image  Jedním stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na začátek skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.