Porty USB se mohou nacházet na těchto místech:
  • Na přístrojové desce za displejem audio jednotky.
  • na přístrojové desce pod klimatizací,Viz   Jedním pohledem
  • ve středové konzole,
Port USB můžete k nabíjení zařízení využít jen tehdy, když je spuštěn motor.