Montáž držáku zařízení
 1. Ze zadní strany audio jednotky demontujte krytku.
 1. Držák zařízení přichyťte k zadní straně audio jednotky a zatlačte jej směrem dolů, dokud se neozve cvaknutí.
Demontáž držáku zařízení
Missing Image
 1. Současně stiskněte pojistná tlačítka a sejměte držák zařízení.
 1. Na zadní stranu audio jednotky připevněte krytku.
Montáž zařízení
Missing Image
 1. Stisknutím tlačítka uvolněte svorku.
 1. Na spodní gumovou podložku umístěte zařízení.
 1. Seřízením víka zajistěte zařízení.
 1. Opětovným stisknutím tlačítka zajistěte svorku.
Poznámka:  Při opouštění vozidla neponechávejte zařízení v držáku.
Demontáž zařízení
 1. Stisknutím tlačítka uvolněte svorku.
 1. Zvedněte víko.
 1. Sejměte zařízení z držáku.
 1. Opětovným stisknutím tlačítka zajistěte svorku.