Přední vlečný bod
  POZOR:  Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování.

Missing Image
  1. Zatlačte na kryt.
  1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
  1. Namontujte tažný hák.
Poznámka:  Je opatřeno levostranným závitem. Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček.
Tažný hák se nachází v prohlubni pro náhradní kolo.
Tažný hák musí být vždy uložen ve vozidle.
Zadní vlečný bod
Missing Image
Sejměte kryt a namontujte tažný hák.
Poznámka:  Pokud je vozidlo vybaveno tažným okem, použijte je k tažení jiných vozidel.