POZOR:  K ukostření nepoužívejte palivové potrubí, kryty ventilů motoru, ramena stěračů čelního skla, sběrné potrubí sání ani západku zámku kapoty.
  POZOR:  Připojujte výhradně baterie se stejným jmenovitým napětím.
  POZOR:  Vždy používejte kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem.

Poznámka:  Neodpojujte baterii od elektrického systému vozidla.
Připojení startovacích kabelů
Missing Image
AVozidlo s vybitým akumulátorem
BPomocné vozidlo pro startování
CPropojovací kabel kladných pólů
DPropojovací kabel záporných pólů
  1. Postavte vozidla tak, aby se vzájemně nedotýkala.
  1. Vypněte motor a všechna elektrická zařízení.
  1. Připojte kladný pól (+) vozidla B ke kladnému pólu (+) vozidla A (kabel C).
Missing Image
  1. Připojte záporný pól (-) vozidla B k ukostření vozidla A (kabel D).
  POZOR:  Nepřipojujte záporný (–) kabel k zápornému (–) pólu vybitého akumulátoru.
  POZOR:  Zajistěte, aby kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi a nedotýkaly se dílů sacího systému paliva.

Nastartování motoru
  1. Motor vozidla B nechte běžet ve středních otáčkách.
  1. Nastartujte motor vozidla A.
  1. Před odpojením kabelů nechte motory obou vozidel běžet nejméně tři minuty. Během odpojování kabelů nechte vypnuté světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.
Odpojte kabely v opačném pořadí.