Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Varovná kontrolka se rozsvítí, pokud je zapnuto zapalování, přední sedadlo je obsazeno, bezpečnostní pás není zapnut a rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hodnotu.
Missing Image  Varovná kontrolka svítí po dobu pěti minut nebo do doby, než se připoutáte.
Vypnutí varovné kontrolky
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaného prodejce.
Zvukové upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Zvukové upozornění zazní v případě, že svítí varovná kontrolka.
Zvukové upozornění zní po dobu pěti minut nebo do doby, než se připoutáte.
Vypnutí zvukového upozornění
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaného prodejce.
Stav bezpečnostního pásu
Missing Image
ABezpečnostní pás zapnut.
BBezpečnostní pás není zapnut.
CBezpečnostní pás byl před okamžikem rozepnut.
Stav bezpečnostního pásu můžete zobrazit tak, že pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolíte následující:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Informace
Stiskněte tlačítko OK.  
Stav bezpečnostních pásů
Stiskněte tlačítko OK.  

Zvukové upozornění na stav bezpečnostního pásu
Zvukové upozornění zazní, když byl bezpečnostní pás u zadního sedadla zapnut a poté rozepnut.
Poznámka:  Pokud bylo zapnuto a poté v průběhu několika sekund rozepnuto více bezpečnostních pásů, zazní jen jedno zvukové upozornění.
Vypnutí zvukového upozornění
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaného prodejce.
Informační zpráva o stavu bezpečnostního pásu

Zpráva   Součást  
Porucha monitoru zadního pásu Je nutný servis
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.