Missing Image
 Spínač se nachází ve schránce v přístrojové desce.Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce se nachází nad jednotkou klimatizace.
Deaktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

  1. Zasuňte klíč do spínače.
Missing Image
  1. Klíč otočte do polohy OFF (Vypnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce (OFF). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Aktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

  1. Zasuňte klíč do spínače.
Missing Image
  1. Klíč otočte do polohy ON (Zapnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka aktivace airbagu spolujezdce (ON). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.