Princip fungování
Systém slouží k zamykání a odemykání vozidla, aniž by bylo nutné vytahovat pasivní klíč z kapsy či peněženky.
Missing Image
Platný pasivní klíč se musí nacházet v jedné ze tří vnějších detekčních oblastí. Ty se nacházejí se přibližně 1,5 m od klik předních dveří a zadních výklopných dveří.
Systém nebude fungovat, pokud:
 • Pasivní klíč zůstane na místě déle než přibližně minutu.
 • Je vybitý akumulátor vozidla.
 • Je vybitá baterie pasivního klíče.
 • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
 • Pasivní klíč se nachází blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony.
Pokud systém nefunguje, použijte k odemknutí vozidla dálkové ovládání nebo dřík klíče.
Zamykání dveří
Snímače zamykání jsou umístěny na horní straně vnějších klik předních dveří.
Missing Image
Jedním dotykem v místě snímače zamykání zamknete vozidlo a zapnete alarm. Směrová světla zablikají.
Dvěma dotyky v místě snímače zamykání v průběhu tří sekund uzamknete vozidlo dvojitě a zapnete alarm.Směrová světla zablikají.Nedotýkejte se snímače odemykání nacházejícího se na zadní straně dveřní kliky.
Dveřní klika musí být čistá, jinak by systém nemusel fungovat správně.
Poznámka:  Vozidlo se nezamkne automaticky. Pokud se nedotknete snímače zamykání, vozidlo zůstane odemknuté.
 Po zamknutí dveří pomocí snímače zamykání bude možné vozidlo znovu odemknout až po krátké prodlevě. Tato prodleva umožňuje zatažením za kliku zkontrolovat, zda je vozidlo zamknuto. Po uplynutí prodlevy lze dveře opět odemknout, pokud je pasivní klíč v příslušné oblasti detekce.
Odemykání dveří
Snímače odemykání jsou umístěny na zadní straně vnějších klik předních dveří.
Missing Image
Jedním dotykem v místě snímače odemykání odemknete vozidlo a vypnete alarm.Směrová světla zablikají.Nedotýkejte se snímače zamykání nacházejícího se na horní straně dveřní kliky.
Dveřní klika musí být čistá, jinak by systém nemusel fungovat správně.
Po odemknutí dveří pomocí snímače odemykání bude možné vozidlo znovu zamknout až po krátké prodlevě. Po uplynutí prodlevy lze dveře opět zamknout za předpokladu, že se pasivní klíč bude nacházet v příslušné oblasti detekce.
Odemknutí dveří řidiče
Funkci odemykání můžete naprogramovat tak, aby se při dotyku snímače odemykání odemkly pouze dveře řidiče.   Viz   Zamykání a odemykání
V případě, že funkci odemykání naprogramujete tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče, bude odemykání fungovat tímto způsobem:
 • Pokud nejprve otevřete dveře řidiče, zůstanou zbylé dveře zamknuté.Všechny ostatní dveře lze odemknout zevnitř vozidla pomocí ovládání elektrických dveřních zámků ve dveřích řidiče. Jednotlivé dveře můžete odemknout nezávisle na ostatních tím, že zatáhnete za příslušnou vnitřní dveřní kliku.
 • Pokud otevřete nejprve dveře spolujezdce, odemknou se všechny dveře včetně zadních výklopných dveří.
Odemykání zadních výklopných dveří
Missing Image
Stiskněte vnější uvolňovací tlačítko skryté nad registrační značkou.
Poznámka:  V dosahu detekce se musí nacházet platný pasivní klíč.
Zamykání zadních výklopných dveří
Zadní výklopné dveře se zamknou, jakmile je zavřete.
Inteligentní odemknutí podle pasivního klíče
Pokud vozidlo zamknete elektronicky s otevřenými zadními dveřmi nebo zadními výklopnými dveřmi, systém po zavření posledních dveří zjistí, zda se v interiéru nenachází pasivní klíč. Pokud systém klíč rozpozná, odemkne všechny dveře, aby na klíč upozornil.
Poznámka:  Je-li po zavření posledních dveří v detekčním dosahu jiný pasivní klíč, vozidlo se zamkne.
Deaktivace pasivních klíčů
Pokud po uzamknutí vozidla zůstanou v interiéru nějaké pasivní klíče, systém je deaktivuje. Deaktivovaným pasivním klíčem nelze zapnout zapalování. Pasivní klíč znovu aktivujete stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém ovládání.
Zapnutí/vypnutí funkce bezklíčového ovládání dveří
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Settings.
 1. Zvolte možnost Vehicle Settings.
 1. Zvolte možnost Locks.
 1. Zvolte možnost Intelligent Access.