POZOR:  Neseřizujte sedadlo řidiče, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Než sedadlo vrátíte do původní polohy, nepokládejte za opěradlo sedadla žádný náklad ani jiné předměty. Jakmile se opěradlo sedadla vrátí do původní polohy, zatáhněte za ně a ověřte tak, zda je zcela zajištěno. Nezajištěné sedadlo může být při prudkém zastavení nebo havárii nebezpečné.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
  POZOR:  Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze. Nezajištěné sedadlo může být v případě nehody nebezpečné – může způsobit poranění nebo úmrtí osob.

Missing Image
Poznámka:  Nepohybujte sedadlem pomocí páčky pod jeho základnou dozadu ani dopředu, pokud opěradlo není ve vzpřímené poloze.
Sklopení opěradla sedadla dopředu
Missing Image
  1. Zatažením za páčku uvolněte opěradlo sedadla.
Poznámka:  Při pohybu se sedadlem nedržte páčku.
  1. Sklopte opěradlo sedadla zcela dopředu.
  1. Sedadlo posuňte dopředu.
Navrácení opěradla sedadla do polohy pro sezení
Missing Image
  1. Zatlačením přesuňte sedadlo se sklopeným opěradlem do koncové (paměťové) nebo jiné požadované polohy.
  1. Opěradlo sedadla vraťte do vzpřímené polohy.
Poznámka:  Než opěradlo vrátíte do vzpřímené polohy, je nutné samotnou základnu sedadla přesunout do správné polohy.
Poznámka:  Při vracení opěradla do původní polohy není nutné za páku tahat.
Nastavení bederní opěrky
Missing Image
Nastavení výšky sedadla řidiče
Missing Image
Nastavení sklonu
Missing Image