Sklopení opěradla sedadla dolů
  POZOR:  Při sklápění opěradla dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.

  1. Snižte opěrky hlavy.
Missing Image
  1. Stiskněte a podržte tlačítka odemykání.
  1. Zatlačte opěradlo sedadla dopředu.
Poznámka:  Nepokoušejte se sklopit sedák zadního sedadla dopředu.
Missing Image
  1. Bezpečnostní pásy upevněte v přezkách na vnějším panelu.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je bezpečnostní pás důkladně upevněn v navíječi.
Vrácení opěradla do původní polohy
  POZOR:  Při vyklápění opěradel sedadla zkontrolujte, zda bezpečnostní pásy neuvízly za sedadlem.
  POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.