POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, nastavte správně hlavovou opěrku. Minimalizujete tak riziko krčního zranění v případě nehody. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Pokud na zadním sedadle sedí cestující, zvedněte příslušnou hlavovou opěrku.
  POZOR:  Z obsazených sedadel nedemontujte hlavovou opěrku.

Seřízení hlavových opěrek
Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
 1. Zatáhněte za hlavovou opěrku směrem nahoru.
 1. Zkontrolujte, zda se hlavová opěrka řádně zajistila.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
 1. Stiskněte levé pojistné tlačítko.
 1. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
 1. Zkontrolujte, zda se hlavová opěrka řádně zajistila.
Demontáž hlavových opěrek
Hlavové opěrky předních sedadel
 1. Sklopte opěradlo tak, aby byl k dispozici dostatek prostoru k sejmutí hlavové opěrky.
Missing Image
 1. Blokovací tlačítka zmáčkněte zároveň.
 1. Nadzvedněte a sejměte hlavovou opěrku.
Hlavové opěrky zadních sedadel
 1. Sklopte opěradlo dopředu, aby byl k dispozici dostatek prostoru k sejmutí hlavové opěrky.
Missing Image
 1. Blokovací tlačítka zmáčkněte zároveň.
 1. Nadzvedněte a sejměte hlavovou opěrku.