POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
  POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.
  POZOR:  Jakmile se budete cítit unaveni, udělejte si přestávku. Nečekejte, až vás systém upozorní.
  POZOR:  Na určité jízdní styly může systém reagovat aktivací výstrahy, a to i v případě, kdy nebudete unaveni.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
  POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
  POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
  POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Systém je navržen tak, aby upozorňoval řidiče v případě, že vyhodnotí možnou únavu nebo zhoršení jízdního stylu. Za jízdy rychlostí vyšší než přibližně 65 km/h systém vyhodnocuje úroveň pozornosti, a to na základě stylu jízdy v rámci vyznačených jízdních pruhů a dalších faktorů.
Systém můžete zapnout a vypnout na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:  Systém zůstane zapnutý nebo vypnutý podle toho, v jakém stavu se nacházel naposledy.
Výstrahy systému
Systém varování má dvě fáze:
  1. Dočasné varování vás upozorní, že potřebujete přestávku v jízdě. Tato zpráva se zobrazuje pouze na krátkou chvíli.
  2. Pokud si neodpočinete a systém i nadále rozezná horší jízdní styl, aktivuje se další upozornění. To zůstane na informačním displeji zobrazeno, dokud jej nezrušíte.   Viz   Informační hlášení
Poznámka:  Systém řidiče neupozorňuje při rychlostech nižších než přibližně 65 km/h.
Displej systému
Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazuje pomocí šestistupňového barevného sloupce. Společně s tím, jak se vypočítaná úroveň pozornosti snižuje, se stavový sloupec posouvá zprava doleva.
Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Missing Image
Vypočítaná pozornost je na dobré úrovni.
Missing Image
Vypočítaná pozornost je na nízké úrovni. Měli byste co nejdříve zastavit a udělat si přestávku.
Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazí šedě, pokud:
  • snímač kamery nedokáže sledovat značení jízdních pruhů,
  • rychlost vozidla klesne přibližně pod 65 km/h.
Restart systému
Systém můžete restartovat těmito způsoby:
  • U stojícího vozidla vypněte a zapněte zapalování.
  • U stojícího vozidla otevřete a zavřete dveře řidiče.