POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a dbejte na to, aby si nehrály se střešním oknem. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Missing Image  Krátkým stisknutím zadní části spínače střešní okno otevřete do větrací polohy.
Krátkým stisknutím přední části ovladače střešní okno zavřete.