POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Missing Image   Stisknutím ovladače okno otevřete. Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Poznámka:  Elektrické ovládání oken funguje se zapnutým zapalováním a po dobu několika minut po vypnutí zapalování, dokud nebudou otevřeny přední dveře.
Pokud je otevřeno jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.
Otevření okna jedním dotykem
 Ovladač stiskněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
 Ovladač zvedněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Resetování zavření okna jedním dotykem
Všechny kroky proveďte do 30 sekund od zahájení postupu.
  1. Zavřete okno.
  1. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
  1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.Spínač ponechte několik sekund zvednutý.
  1. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
  1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.Spínač ponechte několik sekund zvednutý.
Poznámka:  Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.