POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Missing Image   Stiskem spínače ovládání oken okno otevřete. Zvednutím spínače ovládání oken okno zavřete.
Poznámka:  Elektrické ovládání oken funguje se zapnutým zapalováním a po dobu několika minut po vypnutí zapalování, dokud nebudou otevřeny přední dveře.
Pokud je otevřeno jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.
Otevření okna jedním dotykem
Úplně stiskněte spínač ovládání oken a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
Úplně zvedněte spínač ovládání oken a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Resetování zavření okna jedním dotykem
Všechny kroky proveďte do 30 sekund od zahájení postupu.
  1. Zavřete okno.
  1. Spínač ovládání okna stiskněte a držte, dokud se okno zcela neotevře. Spínač ovládání oken ponechejte několik sekund stisknutý.
  1. Zvedněte a podržte spínač ovládání okna, dokud se okno zcela nezavře. Spínač ovládání oken ponechejte několik sekund stisknutý.
  1. Spínač ovládání okna stiskněte a držte, dokud se okno zcela neotevře. Spínač ovládání oken ponechejte několik sekund stisknutý.
  1. Zvedněte a podržte spínač ovládání okna, dokud se okno zcela nezavře. Spínač ovládání oken ponechejte několik sekund stisknutý.
Poznámka:  Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.