Missing Image  Stiskem spínače ovládání oken zablokujete nebo odblokujete ovládání zadních oken. Kontrolka se rozsvítí, jakmile se ovladače zadních oken zablokují.