Missing Image   Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken. Kontrolka se rozsvítí, jakmile se ovladače zadních oken zablokují.