POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno při kontaktu s překážkou neobrátí směr svého chodu. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

  1. Zavřete okno až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
  1. Zvednutím spínače ovládání oken do dvou sekund potlačíte funkci ochrany proti přivření a okno zavřete.Ochrana proti přivření je nyní deaktivovaná a okno lze zavřít ručně.
Poznámka:  Okno překoná bod odporu a bude jej možné zcela zavřít.
Poznámka:  Pokud se okno nezavře, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.