POZOR:  Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Pokud jste odpojili baterii, musíte resetovat paměť ochrany proti přivření zvlášť pro každé okno.
Všechny kroky proveďte do 30 sekund od zahájení postupu.
  1. Zavřete okno.
  1. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
  1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.Spínač ponechte několik sekund zvednutý.
  1. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
  1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.Spínač ponechte několik sekund zvednutý.
Poznámka:  Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.