POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění, nebo dokonce smrt.

Neblokujte snímače na přední nebo zadní straně zrcátka.
Poznámka:  Cestující na zadním prostředním sedadle nebo zvednutá opěrka hlavy u prostředního zadního sedadla mohou způsobit, že se ke snímači nedostane žádné světlo.