POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění, nebo dokonce smrt.

Missing Image
ASpínač levého zrcátka.
BSeřizování zrcátka
CSpínač pravého zrcátka.