Po zamčení nebo odemčení vozidla se zrcátka automaticky sklopí, resp. odklopí.
Missing Image  Pokud parkujete ve stísněném prostoru, můžete zrcátka sklopit stisknutím tlačítka.
Opětovným stisknutím tlačítka zrcátka odklopíte.
Pokud stisknete tlačítko sklopení zrcátek ve chvíli, kdy je funkce automatického sklápění zrcátek aktivní, zrcátka se při odemknutí vozidla automaticky neodklopí.
Poznámka:  Elektricky sklápěná zrcátka můžete ovládat, když je zapalování zapnuto, a ještě několik minut po jeho vypnutí.
Poznámka:  Pokud zrcátka během jedné minuty několikrát opakovaně sklopíte a vyklopíte, funkce elektrického sklápění se může deaktivovat, aby ochránila motorky před přehříváním.
Zapnutí/vypnutí automatického sklápění zrcátek
  1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Settings.
  1. Zvolte možnost Vehicle Settings.
  1. Zvolte možnost Mirrors.
  1. Slouží k zapnutí nebo vypnutí Autofold.