1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Settings.
  1. Zvolte možnost Vehicle Settings.
  1. Zvolte možnost Windows.
  1. Slouží k zapnutí nebo vypnutí Remote Open.