POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

  1. Stiskněte a podržte zamykací tlačítko na dálkovém ovládání.
  1. Jakmile se okna (včetně střešního) začnou zavírat, tlačítko uvolněte.
Stisknutím zamykacího nebo odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání zastavíte globální zavírání oken.
Poznámka:  Při globálním zavírání oken je ochrana proti přivření aktivní.   Viz   Co je Ochrana proti přivření u oken