Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu
Missing Image 
Poznámka:  Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat.
Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování
Missing Image  Maximální intenzitu odmrazování zapnete otočením ovládacího prvku teploty po směru hodinových ručiček až za nejvyšší nastavení.
Poznámka:  Ovladač teploty se působením pružiny vrátí zpět na nejvyšší nastavení.
Poznámka:  Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení
Missing Image  Maximální chlazení zapnete otočením ovládacího prvku teploty proti směru hodinových ručiček za nejnižší nastavení.
Nastavení rychlosti motoru ventilátoru
Missing Image 
Poznámka:  Rychlost motorku ventilátoru je udávána rozsvícením kontrolek na ovládání.
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy
Missing Image 
Nastavení teploty
Missing Image