Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu
Missing Image 
Poznámka:  Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat.
Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování
Missing Image 
Poznámka:  Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení
Missing Image 
Poznámka:  Po vypnutí maximálního ochlazování zůstane klimatizace zapnuta.
Zapnutí a vypnutí automatického režimu
Missing Image  Automatický režim zapněte stisknutím tlačítka. Opakovaným stisknutím tlačítka lze automatický režim nastavit.
Poznámka:  Po zapnutí automatického režimu se kontrolky na ovladači motorku ventilátoru nerozsvítí, takže rychlost motorku ventilátoru neudávají.
Automatický režim vypnete úpravou rychlosti motorku ventilátoru nebo úpravou rozvodu vzduchu.
Stav kontrolek automatického režimu

Stav kontrolek automatického režimu   Součást  
Svítí jedna kontrolka.  
  • Motor ventilátor běží na nízké otáčky.Motor ventilátoru běží s minimální hlučností.Interiér se v důsledku toho ochladí pomaleji.
Svítí dvě kontrolky.  
  • Motor ventilátoru běží na střední otáčky.
Svítí tři kontrolky.  
  • Motor ventilátoru běží na vysoké otáčky.Interiér se ochladí za kratší dobu.Toto nastavení zvyšuje množství hluku z motoru ventilátoru.

Nastavení rychlosti motoru ventilátoru
Missing Image 
Poznámka:  Rychlost motorku ventilátoru je udávána rozsvícením kontrolek na ovládání.
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy
Missing Image 
Nastavení teploty
Missing Image
Poznámka:  Teplotu můžete nastavit v rozmezí 15,5–29,5°C.