Vyjímatelná čepel klíče
Pasivní klíč rovněž obsahuje odnímatelnou čepel, kterou lze použít k odemknutí vozidla.
Missing Image
  1. Podržením tlačítek na okrajích vysílače uvolněte kryt.Opatrně sejměte kryt.
  1. Z vysílače vytáhněte dřík klíče.