Používání aktivního parkovacího asistenta
Výběr režimu aktivního parkovacího asistenta
Za jízdy nebo poté, co vozidlo po zapnutí zapalování ujelo přibližně 10 m a poté zastavilo, můžete na displeji informačního a zábavního systému přepínat mezi podélným parkováním, kolmým parkováním a vypnutím systému.
Podélné parkování
Systém rozpoznává dostupná podélná parkovací místa a navede vozidlo do daného místa. Řidič ovládá plyn, řazení a brzdy. Systém jej při manévrování do podélného parkovacího místa navádí vizuálně a akusticky.
Missing Image  Jedním stisknutím tlačítka zahájíte vyhledávání parkovacího místa.
Za jízdy rychlostí nižší než 35 km/h systém snímá obě strany vozidla a vyhledává volné parkovací místo. Na informačním displeji se zobrazí zpráva a odpovídající grafický symbol poukazující na to, že systém vyhledává parkovací místo. Pokud máte zájem o parkovací místa na konkrétní straně, zapněte směrové světlo na příslušné straně.
Missing Image
Při hledání parkovacího místa jeďte podél ostatních zaparkovaných vozidel ve vzdálenosti přibližně 1 m.
Když systém rozpozná vhodné místo, zobrazí se na displeji zpráva a zazní akustický signál. Zastavte a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste jeli velmi pomalu, může být předtím, než bude systém připraven k parkování, nutné popojet ještě o krátkou vzdálenost směrem dopředu.
Automatické zaparkování na podélné parkovací místo
Jakmile přesunete volicí páku do polohy zpátečky (R) a sejmete ruce z volantu, vozidlo automaticky zaparkuje na místo (pokud nic nebrání pohybu volantu). Systém bude zobrazovat pokyny pro pohyb vozidla vzad a vpřed v rámci parkovacího místa.
Když usoudíte, že je vaše vozidlo správně zaparkováno, nebo když zazní nepřerušovaný tón a zobrazí se informační zpráva, vozidlo zastavte.
Jakmile manévr aktivního parkovacího asistenta skončí, zazní zvukový signál a zobrazí se informační zpráva.
Kolmé parkování
Systém rozpoznává dostupná kolmá parkovací místa a navede vozidlo do daného místa. Řidič ovládá plyn, řazení a brzdy. Systém jej při manévrování do kolmého parkovacího místa navádí vizuálně a akusticky.
Missing Image  Dvojitým stisknutím tlačítka zahájíte vyhledávání parkovacího místa.
Za jízdy rychlostí nižší než 30 km/h systém snímá obě strany vozidla a vyhledává volné parkovací místo. Na informačním displeji se zobrazí zpráva a odpovídající grafický symbol poukazující na to, že systém vyhledává parkovací místo. Pokud máte zájem o parkovací místa na konkrétní straně, zapněte směrové světlo na příslušné straně.
Missing Image
Při hledání parkovacího místa jeďte podél ostatních zaparkovaných vozidel ve vzdálenosti přibližně 1 m.
Když systém rozpozná vhodné místo, zobrazí se na displeji zpráva a zazní akustický signál. Zastavte a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste jeli velmi pomalu, může být předtím, než bude systém připraven k parkování, nutné popojet ještě o krátkou vzdálenost směrem dopředu.
Automatické zaparkování na kolmé parkovací místo
Jakmile přesunete volicí páku do polohy zpátečky (R) a sejmete ruce z volantu, vozidlo automaticky zaparkuje na místo (pokud nic nebrání pohybu volantu). Systém bude zobrazovat pokyny pro pohyb vozidla vzad a vpřed v rámci parkovacího místa.
Missing Image
Když usoudíte, že je vaše vozidlo správně zaparkováno, nebo když zazní nepřerušovaný tón a zobrazí se informační zpráva, vozidlo zastavte.
Jakmile manévr aktivního parkovacího asistenta skončí, zazní zvukový signál a zobrazí se informační zpráva.
Asistent pro výjezd z podélného parkovacího místa
Systém ovládá řízení při výjezdu vozidla z podélného parkovacího místa. Řidič ovládá plyn, řazení a brzdy. Systém jej při manévrování z podélného parkovacího místa navádí vizuálně a akusticky.
Missing Image  U vozidla stojícího na podélném parkovacím místě jednou stiskněte tlačítko.
Systém zobrazí zprávu s výzvou k zapnutí směrového světla. Pomocí ukazatelů směru zvolte, na kterou stranu chcete s vozidlem vyjet z parkovacího místa. Systém bude zobrazovat pokyny pro pohyb vozidla vzad a vpřed v rámci parkovacího místa.
Missing Image
Jakmile vás systém navede tak, že vozidlo stojí v pozici, ze které můžete parkovací místo opustit jízdou vpřed, zobrazí se zpráva s výzvou, abyste převzali plnou kontrolu nad vozidlem. Převzetí kontroly většinou probíhá ještě ve chvíli, kdy vozidlo stojí na parkovacím místě.