Systém pomáhá při parkování a při vyjíždění z parkovacího místa. Snímače se používají k rozpoznávání parkovacích míst. Systém potom podle potřeby ovládá řízení při zajíždění na parkovací místo a vyjíždění z něj. Řidič ovládá plyn, brzdy a řazení.
Používání aktivního parkovacího asistenta
Missing Image  Tlačítko aktivního parkovacího asistenta se nachází vedle řadicí páky.
Zajíždění na parkovací místo
 1. Stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta.
Poznámka:  Systém vyhledává paralelní parkovací místa na straně spolujezdce. Stiskněte znovu tlačítko aktivního parkovacího asistenta, pokud chcete aby systém vyhledal kolmé parkovací místo.
 1. Při hledání parkovacího místa na straně řidiče nebo spolujezdce zapněte páčkou levé nebo pravé směrové světlo.
 1. Při hledání parkovacího místa jeďte podél ostatních zaparkovaných vozidel ve vzdálenosti přibližně 1 m.
Poznámka:  Jakmile aktivní parkovací asistent nalezne vhodné parkovací místo, zazní zvukové znamení a na informačním displeji se zobrazí hlášení.
 1. Vozidlo zcela zastavte.
 1. Pusťte volant a zařaďte zpátečku (R).
 1. Začněte couvat a vaše vozidlo se samo zaparkuje na dané parkovací místo.
 1. Postupujte podle pokynů na informačním displeji.
Poznámka:  Jakmile je parkovací manévr dokončen, zazní zvukový signál a zobrazí se informativní zpráva.
Vyjíždění z parkovacího místa
Systém pomáhá pouze při vyjíždění z podélného parkovacího místa.
 1. Stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta.
 1. Pomocí páčky směrových světel zvolte směr, kterým chcete vyjíždět z parkovacího místa.
 1. Pusťte volant a zařaďte zpátečku (R).
 1. Postupujte podle pokynů na informačním displeji.
Poznámka:  Jakmile systém vyjede s vozidlem, když stojíte v pozici, ze které můžete parkovací místo opustit jízdou vpřed, zobrazí se zpráva s výzvou, abyste převzali plnou kontrolu nad vozidlem.