Za určitých podmínek může ventilátor chlazení motoru běžet i několik minut po vypnutí motoru vozidla.