Missing Image
ASvětla vypnuta.
BParkovací světla, kontrolky na přístrojové desce a osvětlení registrační značky.
CSvětlomety
DAutomaticky spínané světlomety.
Poznámka:  Automaticky spínané světlomety se zapnou vždy, když zapnete zapalování.