Princip fungování
Za určitých okolností systém motor nezastavuje, například:
 • Pokud jste otevřeli dveře řidiče.
 • Pokud jste odepnuli bezpečnostní pás řidiče.
 • Pokud se vozidlo nachází ve vysoké nadmořské výšce.
 • Pokud máte zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Pokud jste zvolili sportovní režim (S).
 • Pokud se vozidlo nachází na prudkém svahu.
 • Pokud se motor zahřívá.
 • Pokud je venkovní teplota příliš nízká či příliš vysoká.
 • Pokud je akumulátor téměř vybitý nebo jeho teplota není v optimálním provozním rozsahu.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
 • Pokud jste volant natočili do úhlu více než 90 stupňů.
Za určitých okolností se motor znovu spustí, například:
 • Pokud jste otevřeli dveře řidiče.
 • Pokud jste odepnuli bezpečnostní pás řidiče.
 • Pokud zapnete vyhřívání čelního skla.
 • Pokud zapnete maximální odmrazování.
 • Pokud se vozidlo začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
 • Aby byla zachována dostatečná účinnost posilovače brzd.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
Použití systému Auto-Start-Stop
Zastavení motoru
Zastavte vozidlo, brzdový pedál držte sešlápnutý a volicí páku ponechejte v poloze pro jízdu vpřed (D).
Opětovné spuštění motoru
 • Uvolněte brzdový pedál.
 • Sešlápněte plynový pedál.
 • Přesuňte volicí páku do polohy jízdy vpřed (D), zpátečky (R) nebo sportovní jízdy (S).
Zapínání a vypínání systému
Chcete-li systém zase zapnout, stiskněte spínač znovu.