Missing Image  Pokud je některá z pneumatik značně podhuštěna, rozsvítí se výstražná kontrolka.Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, měli byste zastavit vozidlo, jakmile to bude bezpečné, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak.
Jízda s podhuštěnými pneumatikami může:
  • způsobit přehřívání pneumatik,
  • způsobit selhání pneumatik,
  • zvýšit spotřebu paliva,
  • zkrátit životnost pneumatik,
  • nepříznivě ovlivnit řízení vozidla a schopnost zastavit.
Předepsaný tlak je nutné dodržovat i v případě, že se nerozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách.
Pokud výstražná kontrolka svítí:
  • Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
  • Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
  • Zkontrolujte tlak v pneumatikách a nahustěte všechny pneumatiky na správný tlak.
  • Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách.
Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Po každé výměně pneumatiky nebo úpravě tlaku je nutné provést restart systému.
Postup resetování systému
Zapněte zapalování. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje vyberte možnosti:

Zpráva   Popis a postup  
Nastavení vozidla
 
Tyre pressure sys
Stiskněte a podržte tlačítko OK, než se zobrazí potvrzení. Pokud je vozidlo případně vybaveno resetovacím tlačítkem systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.