Spínač se nachází ve schránce v přístrojové desce.Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce se nachází nad jednotkou klimatizace.
Deaktivace airbagu spolujezdce
  1. Zasuňte klíč do spínače.
Missing Image
  1. Klíč otočte do polohy OFF (Vypnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce (OFF). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Aktivace airbagu spolujezdce
  1. Zasuňte klíč do spínače.
Missing Image
  1. Klíč otočte do polohy ON (Zapnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka aktivace airbagu spolujezdce (ON). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.