Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Demontáž krytky cylindrické vložky zámku
  1. Z dálkového ovládání vytáhněte dřík klíče.
Missing Image
  1. Dřík klíče zcela zasuňte do příslušného otvoru.
  1. Jemným přitažením směrem k sobě víko cylindrické vložky zámku odjistěte.
  1. Do cylindrické vložky zámku zasuňte dřík klíče.
Zamykání dveří
Otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Dvojité zamykání dveří
Dvakrát během tří sekund otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Odemknutí dveří řidiče
Natočte horní část klíče směrem k zadní části vozidla.
Poznámka:  Pokud byly zapnuty dětské bezpečnostní zámky, zatažením za vnitřní kliku dveří se deaktivuje pouze nouzové zamykání, ne však dětský bezpečnostní zámek.Dveře lze otevřít jen vnějším madlem dveří.