Sklopení opěradla sedadla dopředu
Missing Image
  1. Zatažením za páčku uvolněte opěradlo sedadla.
Poznámka:  Při pohybu se sedadlem nedržte páčku.
  1. Sklopte opěradlo sedadla zcela dopředu.
  1. Sedadlo posuňte dopředu.
Navrácení opěradla sedadla do polohy pro sezení
Missing Image
  1. Zatlačením přesuňte sedadlo se sklopeným opěradlem do koncové (paměťové) nebo jiné požadované polohy.
  1. Opěradlo sedadla vraťte do vzpřímené polohy.
Poznámka:  Než opěradlo vrátíte do vzpřímené polohy, je nutné samotnou základnu sedadla přesunout do správné polohy.
Poznámka:  Při vracení opěradla do původní polohy není nutné za páku tahat.
Nastavení bederní opěrky
Missing Image