Zapnutí zapalování v režimu napájení příslušenství
Missing Image
 Jednou stiskněte tlačítko zapalování. Nepokládejte přitom nohu na brzdový ani spojkový pedál. Nachází se na přístrojovém panelu vedle volantu. Všechny obvody a příslušenství jsou zapnuty a rozsvítí se výstražné kontrolky.
Zapalování zcela vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Přitom nesmí být sešlápnut brzdový ani spojkový pedál.
Poznámka:  Pokud je pasivní klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí být systém funkční.
Poznámka:  Pokud vozidlo ponecháte bez dozoru, zapalování se vypne. Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.
Poznámka:  Aby bylo možné zapnout zapalování a nastartovat, musí být ve vozidle přítomen platný pasivní klíč.
Startování
Vozidla s mechanickou převodovkou
  1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.
  1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:  Pokud v průběhu startování motoru uvolníte pedál spojky, motor se přestane protáčet.
Vozidla s automatickou převodovkou
  1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
  1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
  1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:  Pokud v průběhu startování motoru uvolníte brzdový pedál, motor se přestane protáčet.
Vozidla se vznětovým motorem
Poznámka:  Motor se nezačne protáčet, dokud nezhasne kontrolka žhavicích svíček motoru.To může při extrémně chladném počasí trvat několik sekund.