Pomocí informačního displeje vytvořte klíč MyKey:
  1. Programovaný klíč zasuňte do zapalování. Pokud je vozidlo vybaveno startovacím tlačítkem, umístěte dálkové ovládání do záložního slotu.   Viz   Startování zážehového motoru
  1. Zapněte zapalování.
  1. Přejděte do hlavní nabídky informačního displeje a poté procházením vyhledejte položky nabídky, které budou potřebné k provedení změn nastavení klíče MyKey. Z nabídky MyKey zvolte možnost Vytvořit MyKey.   Viz   Informační displeje
  1. Vyberte Ano, chcete-li vytvořit klíč jako MyKey. Na obrazovce se objeví potvrzovací zpráva.
  1. Vypněte zapalování.
Klíč MyKey byl úspěšně vytvořen. Nezapomeňte si klíč řádně označit, abyste jej poznali od hlavního klíče.
Můžete rovněž naprogramovat konfigurovatelná nastavení klíčů. Viz Programování a změna konfigurovatelných nastavení.
Programování a změna konfigurovatelných nastavení
Konfigurovatelná nastavení klíče MyKey lze upravovat pomocí informačního displeje.
  1. Zapněte zapalování pomocí hlavního klíče nebo vysílače, který chcete naprogramovat.
  1. Přejděte do hlavní nabídky informačního displeje a poté procházením vyhledejte položky nabídky, které budou potřebné k provedení změn nastavení klíče MyKey.   Viz   Informační displeje
  1. Postupujte podle pokynů na displeji. Naprogramovaná omezení budou použita po vypnutí vozidla, otevření a zavření dveří řidiče a opětovném spuštění vozidla pomocí naprogramovaného klíče nebo vysílače.
Poznámka:  Vymazání nebo změnu nastavení klíče MyKey lze provést kdykoli stejným postupem otočení klíčkem jako při vytváření klíče MyKey.Po vypnutí vozidla však budete potřebovat hlavní klíč, chcete-li nastavení klíče MyKey změnit nebo vymazat.Libovolná změna nastavení klíče MyKey se projeví u každého klíče MyKey.Individuální změny určené pro konkrétní klíč MyKey provádět nelze.