Systém MyKey umožňuje naprogramovat klíče s omezeným režimem. To je výhodné, pokud chcete například dohlédnout na to, aby někdo dodržoval zásady klidné jízdy. Omezený režim je možné aktivovat u všech klíčů kromě jednoho hlavního klíče.
Klíče, které nejsou takto naprogramovány, se označují jako hlavní klíče. Ten lze použít:
 • k vytvoření klíče MyKey,
 • k úpravě nastavení systému MyKey,
 • k vynulování všech funkcí systému MyKey.
Po naprogramování klíče MyKey lze na informačním displeji zobrazit následující informace:
 • počet hlavních klíčů a klíčů MyKey naprogramovaných k vozidlu,
 • celková vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.
Poznámka:  Všechny klíče MyKey jsou naprogramovány se stejným nastavením.Nelze je programovat jednotlivě.
Poznámka:  Pokud zapnete zapalování vozidla s inteligentním přístupem a startováním pomocí tlačítka, když je vevnitř přítomen klíč MyKey i přívěsek k hlavnímu klíči, dané vozidlo rozpozná hlavní klíč.
Nekonfigurovatelná nastavení
S využitím hlavního klíče nelze upravit tato nastavení:
 • Připomenutí bezpečnostního pásu.Tuto funkci nelze zakázat.Audiosystém se ztlumí, pokud se bezpečnostní pásy cestujících na předních sedadlech nezapnou.
 • První upozornění na docházející palivo. Upozornění na docházející palivo se aktivuje dříve než obvykle a uživatel klíče MyKey bude mít více času dotankovat.
 • Zapnou se následující asistenční systémy, které má vozidlo ve výbavě: zadní parkovací asistent, systém sledování mrtvého úhlu, upozornění na vozidla blížící se z boku a na některých trzích i omezená funkčnost dotykové obrazovky.
 • Režim Track, pokud je vozidlo touto funkcí vybaveno, je omezen.
 • Omezí se režim Drag Strip, pokud je jím vozidlo vybaveno.
 • Omezí se režim MyMode, pokud je jím vozidlo vybaveno.
Konfigurovatelná nastavení
Pomocí hlavního klíče lze měnit určitá nastavení systému MyKey, když vytváříte první klíč MyKey a předtím, než klíčem otočíte v zapalování nebo než znovu nastartujete vozidlo. Nastavení lze následně změnit pomocí hlavního klíče.
 • Je možné nastavit rychlostní omezení vozidla. Po dosažení rychlostního omezení se zobrazí zpráva a současně zazní zvukové znamení. Nastavené rychlostní omezení nelze potlačit plným sešlápnutím plynového pedálu ani úpravou nastavení tempomatu.
  POZOR:  Nenastavujte maximální rychlostní omezení klíče MyKey na takovou hodnotu, která znemožní řidiči zachovat bezpečnou rychlost jízdy v souladu s místními rychlostními omezeními a aktuálními jízdními podmínkami. Za jízdu v souladu s místními předpisy a aktuálními jízdními podmínkami vždy odpovídá řidič. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nehodě nebo zranění osob.

 • Je možné nastavit různá upozornění na překročení rychlosti. Po překročení předem nastavené rychlosti vozidla se na displeji zobrazí zpráva s touto rychlostí a současně zazní zvukové znamení.
 • Nastavení maximální hlasitosti audio systému na 45 %. Při pokusu o zvýšení hlasitosti zvukového systému nad stanovenou mez se zobrazí varovná zpráva. Také se deaktivuje automatické řízení hlasitosti podle aktuální rychlosti pohybu vozidla.
 • Vždy zapnuto. Pokud vyberete tuto možnost, nebude možné vypnout regulaci prokluzu, nouzového asistenta a funkci Nerušit (je-li jimi vozidlo vybaveno). Řidičům s klíčem MyKey nebude k dispozici sportovní režim.
Další nastavení
Poznámka:  Některé funkce lze dočasně deaktivovat.
Některé funkce, například varování před srážkou vpředu a varování před opuštěním jízdního pruhu, se zapínají automaticky po každém vypnutí a opětovném zapnutí zapalování. Uživatel klíče MyKey je však může vypínat nebo upravovat.