Pasivní klíč
Poznámka:  Nejspíše nebude možné přesunout volicí páku z polohy P, pokud ve vozidle nebude přítomen pasivní klíč.
Missing Image
Pasivním klíčem lze ovládat elektrické zámky a systém startování na dálku. Startovací tlačítko funguje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Vyjímatelný dřík
Pasivní klíč rovněž obsahuje odnímatelný břit, který lze použít k odemknutí vozidla.
Missing Image
Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Missing Image
Poznámka:  Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů.Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Použití dříku klíče
Vložka zámku se nachází pod krytkou ve dveřích řidiče.
Sejmutí krytky:
Missing Image
  1. Dřík klíče vložte do otvoru ve spodní části kliky a zatlačte jím směrem nahoru.
  1. Zatímco budete dříkem tlačit nahoru, odjistěte krytku posunutím směrem k zádi vozu. Opatrně přitom vytáhněte klíč.
Nasazení krytky:
Missing Image
  1. Krytku umístěte těsně vedle vložky zámku.
  1. Zatlačením na krytku ji zároveň posunete vpřed až na její místo. Při zajištění může krytka cvaknout.
Než budete zkoušet posouvat krytku směrem k zádi vozu, ověřte, že je krytka správně nasazena.
Výměna baterie
Poznámka:  Při likvidaci baterií dálkového ovládání dodržujte místní předpisy.
Poznámka:  Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:  Při výměně baterie nedojde k vymazání naprogramovaného klíče z vozidla.Vysílač by měl fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovladači téměř vybitá, zobrazí se na informačním displeji zpráva.   Viz   Informační hlášení
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu.
Missing Image
  1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Missing Image
  1. Páčením tenkou mincí pod výstupkem skrytým za hlavou břitu klíče sejměte kryt baterie.
Missing Image
  1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák, do pozice zobrazené na obrázku a opatrně vyjměte baterii.
  1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
  1. Namontujte zpět kryt baterie a dřík klíče.
Vyhledávání vozidla
Missing Image   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund. Zazní houkačka a zablikají směrová světla. K vyhledání vozidla vám doporučujeme použít tento způsob spíše než poplašný alarm.
Spuštění poplašného alarmu
Poznámka:  Poplašný alarm funguje pouze při vypnutém zapalování.
Missing Image   Stisknutím tohoto tlačítka se poplašný alarm rozezní. Opětovným stisknutím tlačítka nebo zapnutím zapalování jej vypnete.