Následující varovné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí z důvodu kontroly funkčnosti. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:  Některé varovné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Kontrolka adaptivního tempomatu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém zapnete.
 Když je systém v pohotovostním režimu, svítí bíle. Když nastavíte rychlost adaptivního tempomatu, svítí zeleně.
Varovná kontrolka airbagu
Missing Image   Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru blikat či nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Missing Image   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon i bez použití protiblokovacího brzdového systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka automatických dálkových světel
Missing Image  Rozsvítí se, jakmile systém automaticky zapne dálková světla.
Akumulátor
Missing Image  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení a co nejdříve nechte systém zkontrolovat u vašeho autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka brzdového systému
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinku brzd. Zastavení vozidla může trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Missing Image  Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se.
 Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka tempomatu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Ukazatel směru
Missing Image  Rozsvítí se v případě aktivace směrového světla nebo výstražných světel. Během činnosti blikají. Rychlejší blikání poukazuje na závadu žárovky ve směrovém ukazateli.
Varovná kontrolka signalizující otevření dveří
Missing Image  Zobrazí se, když je zapnuto zapalování a některé ze dveří nejsou řádně dovřeny.
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru
Missing Image   Rozsvícení této kontrolky za jízdy značí přehřívání motoru. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Missing Image  Kontrolka bude svítit a zároveň bude znít akustický signál, dokud si nezapnete bezpečnostní pás.
Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
  POZOR:  I když teplota vzroste nad 4°C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Missing Image  Kontrolka se rozsvítí, pokud je teplota venkovního vzduchu 4°C nebo nižší.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Otevřená kapota
Missing Image  Rozsvítí se, pokud je zapnuté zapalování a víko zavazadlového prostoru není řádně dovřené.
Řízení rozjezdu
Missing Image  Rozsvítí se pouze za předpokladu, že je aktivní udržování otáček motoru.Viz   Použití na závodní dráze
Závada tlumených světel
Missing Image  Rozsvítí se, když došlo k závadě žárovky světlometu tlumeného světla.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí při poklesu tlaku v pneumatikách. Pokud kontrolka zůstane za jízdy nebo se spuštěným motorem rozsvícena, co nejdříve zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Krátce se rozsvítí také po zapnutí zapalování, aby oznámila, že je funkční. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud začne blikat, nechte systém zkontrolovat u vašeho autorizovaného prodejce.
Kontrolka nízké hladiny kapaliny do ostřikovače
Missing Image  Rozsvítí se při nízké hladině kapaliny do ostřikovače.
Varovná kontrolka tlaku oleje
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zapalování.
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Je-li hladina oleje na dostatečné výši, došlo k závadě systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Parkovací světla
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí parkovacích světel.
Kontrolka zadních mlhových světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zadních mlhovek.
Servis motoru v brzké době
Missing Image   Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka řazení
Missing Image  Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte lepšího výkonu, nižší spotřeby paliva nebo nižší tvorby emisí.
Kontrolka stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Missing Image  Během činnosti blikají.
 Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:  V případě poruchy se systém automaticky vypne.
Viz  Using Stability Control.    Viz   Používání regulace prokluzu kol
Výstražná kontrolka vypnutého stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém vypnete.
Víko kufru otevřeno
Missing Image  Rozsvítí se za předpokladu, že je zapnuto zapalování a zavazadelník není řádně dovřený.