POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Pomocí tlačítek rychlé nabídky informačního displeje na pravé straně volantu je možné ovládat různé systémy vozidla. Informační displej podává odpovídající informace.
Poznámka:  Některé možnosti se mohou mírně lišit nebo nemusejí být k dispozici, pokud jsou volitelné.
Tlačítka informačního displeje
Missing Image
ATlačítko zpět.
BŠipka nahoru.
CTlačítko hlasového ovládání.
DŠipka dolů.
ETlačítko vozu Mustang.
FTlačítko Audio.
GTlačítka telefonu.
HTlačítko nastavení.
ITlačítko navigace.
  • Stisknutím jednoho z tlačítek QAM spustíte nabídku.
  • Přepínáním (B) a (D) procházíte a zvýrazňujete možnosti v nabídce.
  • Stisknutím tlačítka OK spustíte dílčí nabídku.
  • Stisknutím tlačítka (A) nabídku opustíte.
  • Stisknutím tlačítka QAM otvírání nabídky v libovolnou chvíli nabídku zavřete (tlačítko návratu).
  • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Nastavení

Nastavení
Palubní počítač
Asistent řidiče
Automatické vypnutí motoru
BLIS
Asistent před kolizí
Cross Traffic Assist
Tempomat
Upozornění řidiče
Rozjezd do svahu
Zadní parkovací asistent
Systém udržování v jízd. pruhu
Monitor pneu
 
Stěrače
Speedometer km/h nebo Speedometer MPH  
Pokročilá nastavení
Vozidlo
MyKey
Nastavení displeje

Mustang
  POZOR:  Technologii Track Apps™ lze používat pouze na závodních drahách. Upozorňujeme, že ani pokročilá technologie nedokáže porušit platnost fyzikálních zákonů. Pokud úkon provedený řidičem neodpovídá jízdním podmínkám, hrozí ztráta kontroly nad vozidlem. Agresivní jízda v jakýchkoli terénních podmínkách může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a hrozí při tom riziko zranění osob nebo poškození majetku.

Track Apps™ poskytuje sadu možností pro záznam a optimalizaci výkonů na trati.   Viz   Použití na závodní dráze

Mustang  
MyMode
MyMode
Přidat MyMode
Režim MyMode musí být nakonfigurován a uložen před aktivováním volby.  
Mód výfuku
Zvolte příslušné nastavení.1  
Tichý start
Track Apps
Měřič zrychlení
Výkon brzd
Zámek brzd
Měření kol
Možnost spuštění
Indikátor optimálního řazení
Stupeň řazení
Signál řazení
Mód kontrolky řazení
Řízení rozjezdu
Řízení rozjezdu
Ot./min
Rev Match  
Ukazatele
Zobrazit ukazatele
Konfigurovat MyGauges
MyColour
Primární barva
Sekundární barva
Vnější osvětlení
Vytvořit MyColor
Vzhled panelu
Změna podle módu jízdy
Normální
Sport
Závodní trať

Poznámka:  Quiet Start vám umožňuje naplánovat, kdy Exhaust Mode zapíná nastavení Quiet. Časová prodleva může být 1 až 24 h.
Poznámka:  V závislosti na konfiguraci vašeho vozidla může být vozidlo vybaveno některými funkcemi, jako je režim výfukového systému (Exhaust Mode) a zámek brzd (Line Lock).
Poznámka:  Možnosti nabídky pro funkce Indikátor sportovního řazení (Performance Shift Indicator), Řízení rozjezdu (Launch Control) a Rev Match jsou k dispozici pouze pro manuální převodovku.
Telefon
Audiosystém
Navigace