Poznámka:  Příležitostný hluk z oblasti brzd je zcela normální. Pokud lze zaznamenat souvislé tření kovu o kov nebo trvalé pískání, je pravděpodobně opotřebené brzdové obložení. Jeho kontrolu je třeba svěřit autorizovanému prodejci. Pokud při brzdění vozidla vibruje nebo se třese volant, je třeba svěřit vozidlo ke kontrole autorizovanému prodejci.
Poznámka:  Na kolech se může usazovat prach z brzd, dokonce i v běžných jízdních podmínkách. Určité množství prachu je stejně jako opotřebení brzd nevyhnutelné a nepřispívá k hlučnosti brzd.   Viz   Čištění kol
Mokré brzdy vedou ke snížení brzdného účinku. Při výjezdu z myčky nebo vody několikrát mírně sešlápněte brzdový pedál, abyste osušili brzdy.
Potlačení plynu brzdou
Pokud plynový pedál uvízne nebo se zadrhne, řádně sešlápněte brzdový pedál. Vozidlo začne zpomalovat a výkon motoru se sníží. Dojde-li k takové situaci, sešlápněte brzdový pedál a vozidlo zastavte. Vypněte motor, přesuňte volič převodovky do parkovací polohy (P) a zatáhněte parkovací brzdu. Zkontrolujte, zda na plynovém pedálu a v oblasti kolem něj nejsou žádné předměty nebo nečistoty, které by bránily jeho pohybu. Pokud nenaleznete zjevnou příčinu problému a potíže i nadále přetrvávají, nechte vozidlo odtáhnout do servisu nejbližšího autorizovaného prodejce.
Asistent nouzového brzdění
Asistent nouzového brzdění je schopen rozpoznat intenzivní brzdění měřením rychlosti, s jakou je sešlapován brzdový pedál. Systém zajišťuje maximální brzdný účinek po dobu sešlápnutí pedálu. Asistent nouzového brzdění je schopen v kritických situacích zkrátit brzdnou vzdálenost.
Protiblokovací brzdový systém
Tento systém pomáhá řidiči udržet kontrolu nad řízením při nouzovém brzdění tak, že brání zablokování kol.
Missing Image  Tato kontrolka se krátce rozsvítí, když zapnete zapalování. Pokud se kontrolka během startování nerozsvítí, zůstane svítit nebo bliká, protiblokovací brzdový systém je pravděpodobně neaktivní. Nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud je protiblokovací brzdový systém deaktivován, vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon.Missing Image  Pokud varovná kontrolka brzdové soustavy svítí po uvolnění parkovací brzdy, nechejte brzdovou soustavu neprodleně zkontrolovat.